Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25175
Title: Ứng dụng Gis thành lập bản đồ hiện trạng kim loại nặng kẽm (Zn) trong tầng đất mặt vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn
Authors: Lưu, Hải Tùng
Trần, Quang Tuấn
Nguyễn, Văn Đệ
Phạm, Tuấn Nhi
Danh, Mởn
Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Ứng dụng GIS
Bản đồ hiện trạng
Kim loại nặng kẽm (Zn)
Đất mặt
Vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13 .- Tr.23-25
Abstract: Vùng Đông-Bắc huyện Hóc Môn (ĐBHM) gồm hai xã Đông Thạnh và Nhị Bình có diện tích 2.136 ha chiếm 19.5% tổng diện tích tự nhiên huyện Hóc Môn. Môi trường đất nơi đây đã và đang bị ô nhiễm do phải gánh chịu những tác động từ các hoạt động của nội ô: Nơi chứa những bãi chôn lấp rác thải, khu công nghiệp; và hoạt động tại chỗ: Nông nghiệp chuyên canh rau, hoa màu, khu chăn nuôi...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25175
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.