Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25245
Title: Xác định phương án xây dựng hệ thống đo đạc-báo cáo-thẩm tra cho tài chính khí hậu tại Việt Nam
Authors: Phạm, Thanh Long
Huỳnh, Thị Lan Hương
Nguyền, Tú Anh
Vương, Xuân Hòa
Nguyền, Thị Liễu
Đoàn, Quang Trí
Keywords: MRV
Biến đổi khí hậu
Công khai
Minh bạch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 707 .- Tr.52-60
Abstract: Để đạt được mục tiêu đề ra trong đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định, Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư từ cộng đồng quốc tế cũng như huy động các nguồn lực trong nước để đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động liên quan đến cam kết giảm nhẹ KNK sau năm 2020 của mình. Tuy nhiên, giám sát tài chính khí hậu vẫn là một thách thức với các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25245
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.