Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25249
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Đặng, Thanh Sơn
Từ khoá: Nhân tố ảnh hưởng
Rủi ro tín dụng
Kiên Giang
Quỹ tín dụng nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.26-29
Tóm tắt: Mục tiêu chính của bài nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Logistic trên số liệu thu thập từ 330 khách hàng vay đã tìm được 7 nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các QTDND, bao gồm: Kinh nghiệm cửa khách hàng đi vay; Khả năng tài chính của khách hàng vay; Giá trị tài sản bảo đảm; Sử dụng vốn vay; Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; Kiểm tra, giám sát khoản vay và thu nhập của khách hàng sau khi vay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25249
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.