Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25256
Nhan đề: Bàn về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao của Hà Nội
Tác giả: Trần, Đức Hải
Từ khoá: Nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao
Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.42-44
Tóm tắt: Trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và tác động của cách mạng công nghiêp 4.0, nguồn nhân lực du lịch, nhất là nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đã trở thành nhân tố quyết định sự phát triển du lịch và khả năng cạnh tranh du lịch cả nước và từng địa phương, trong đó có Hà Nội. Bởi vậy, cần có một chiến lược đúng để phát huy nhân tố con người trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25256
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.