Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25261
Title: Bàn về Bảo hiểm du lịch ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Nhạn
Bùi, Thị Trang
Keywords: Bàn về Bảo hiểm
Du lịch ở Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.48-49
Abstract: Bảo hiểm du lịch là loại bảo hiểm chi trả cho khách du lịch những rủi ro và tổn thất không may về sức khỏe, tài sản trong chuyến đi... vì thế, đây chính là giải pháp rất tốt để có thể giảm thiểu được tối đa rủi ro không may xảy ra, giảm đuợc những thiệt hại về tài chính nếu khách du lịch gặp phải các tình huống xấu như tai nạn, ốm đau, hoãn chuyến bay, thất lạc hành lý
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25261
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
798.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.