Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25272
Title: Nghiên cứu đánh giá khả năng dự báo sóng bằng mô hình 2d
Authors: Hồ, Công Toàn
Huỳnh, Thị Mỹ Linh
Trần, Tuấn Hoàng
Châu, Thanh Hải
Nguyễn, Phương Đông
Phan, Thị Diễm Quý
Nguyễn, Trâm Anh
Phạm, Thanh Long
Keywords: Mô hình 2D
Dự báo sóng
Nam Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 708 .- Tr.75-82
Abstract: Mô hình MIKE 21/3 FM couple được sử dụng để nghiên cứu đánh giá khả năng dự báo sóng khu vực biển Nam Bộ. Kiểm định mực nước tại trạm Vũng Tàu, độ cao sóng tại trạm Côn Đảo và Phú Quốc năm 2017 và 2018 cho tương quan khá tốt. Vì vậy, bộ thông số mô hình đáp ứng tốt dự báo sóng cho các nghiên cứu khác trong tương lai. Bên cạnh đó, mô hình có thể được sử dụng để tính toán nước dâng do bão, áp thấp nhiệt đới, nghiên cứu vận chuyển trầm tích ven bờ, ... Những kết quả của nghiên cứu này có thể hữu ích cho việc tính toán xói mòn, bảo vệ bờ biển, các hoạt động quản lý vùng ven biển và năng lượng sóng tái tạo xung quanh khu vực ven biển Nam Bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25272
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.242.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.