Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25366
Title: Giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Giải pháp
Việt Nam
Nâng cao năng suất lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 561 .- Tr.54-55,24
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động (NSLĐ) là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp; là vấn đề sống còn đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. NSLĐ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và quyết định sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tuy nhiên, năng suất đang là thách thức lớn đối với Việt Nam, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25366
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.