Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25439
Title: Dạy học kết hợp trong trường đại học: một hình thức dạy học tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Dạy học kết hợp
Trường đại học
Một hình thức dạy học tất yếu
Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 561 .- Tr.22-24
Abstract: Trong thời kỳ cuộc công nghiệp cách mạng 4.0, công nghệ thông tin đã được ứng dụng sâu rộng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như y tế, giáo dục,...Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại những lợi ích to lớn trong việc tái tạo, sản sinh tri thức, chia sẻ thông tin và giảm bớt các rào cản trong việc tiếp cận và cập nhật thông tin cho tất cả mọi người trong xã hội. Sự phổ biến của mạng xã hội đã có những tác động mạnh mẽ, bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực đến quá trình dạy và học. Tuy nhiên, việc vận dụng mạng xã hội trong việc dạy và học là một điều rất cần thiết trong quá trình dạy và học, nhất là đối với bậc đại học trong tình hình hiện nay. Bài viết đưa ra một số thuật ngữ, bản chất của đào tạo kết hợp (kết hợp dạy trực tiếp và dạy Online) cũng như những ưu, nhược điểm của hình thức đào tạo kết hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25439
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.