Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25470
Title: Mạng lưới xã hội của người Khmer di cư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Đặng, Ánh Tuyết
Hoàng, Thị Quyên
Keywords: Di cư
Mạng lưới xã hội
Quyết định chuyển cư
Trợ giúp tái định cư nơi ở mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.71-76
Abstract: Bài viết tổng quan tài liệu về vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình di cư của người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy việc đưa ra quyết định di cư hay lựa chọn phương thức sống để thích nghi với nơi định cư mới có mối liên hệ khá chặt chẽ với các mối quan hệ tại quê nhà hay các mối quan hệ với những người Khmer tại nơi định cư mới. Có thể thấy những người Khmer di cư đã tạo ra được những mạng lưới giúp họ trong quá trình chuyển cư và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, đồng thời giúp họ lưu giữ giá trị văn hóa gốc để nảy sinh và phát triển tại những vùng định cư mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25470
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.