Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25481
Title: Chính sách cho nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể ở Tây Nguyên hiện nay một vài trao đổi
Authors: Trung, Thị Thu Thủy
Keywords: Chính sách cho nghệ nhân
Ở Tây Nguyên
Thực hành di sản văn hóa phi vật thể
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 03 .- Tr.85-89,78
Abstract: Bài viết: Vai trò của nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể ở Tây Nguyên; Những dấu ấn tích cực từ việc vinh danh cho các nghệ nhân Tây Nguyên thời gian qua; Một số bất cập, chưa phù hợp thực tế trong chính sách đổi với nghệ nhân Tây Nguyên; Một số giải pháp về chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể ở Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25481
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.