Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25541
Title: Vận dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động (ABC) trong phân bổ chi phí tại doanh nghiệp vận tải
Authors: Vũ, Thị Hường
Ngô, Thị Hiên
Keywords: Vận dụng
Phương pháp
Kế toán chi phí
Hoạt động (ABC)
Phân bổ chi phí
Doanh nghiệp vận tải
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.85-87
Abstract: Hiện nay, trong các doanh nghiệp vận tải cung cấp các hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, kho bãi với lượng hợp đồng ký kết lớn, chi phí dịch vụ vận tải bao gồm nhiều khoản mục nên doanh nghiệp đang gặp phải một số vấn đề bất cập trong việc tính đúng, tính đủ, tiết kiệm chi phí để từ đó xây dựng được giá cung cấp dịch vụ đáp ứng được vấn đề cạnh tranh trong ngành vận tải. Vì vậy, vận dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động (ABC) trong phân bổ chi phí vận tải tại doanh nghiệp vận tải hiện nay là rất phù hợp và cần thiết. Khi đó, chi phí vận tải gián tiếp được phân bổ cho từng hoạt động vận tải dựa theo mức độ hoạt động là doanh thu hay số lượng hành khách, hàng hóa chuyên chở, từ đó tính đúng, tính đủ giá thành của từng dịch vụ vận tải, giúp ban lãnh đạo công ty xác định được chính xác hiệu quả của từng hoạt động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25541
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.