Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25642
Title: Một phương pháp thay đổi độ cong giác mạc
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Độ cong giác mạc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 603 .- Tr.20-21
Abstract: Bài viết giới thiệu phương pháp mới thay đổi độ cong giác mạc đã áp dụng giải quyết mắt cận thị cho heo, cho thỏ. Nếu xác định phương pháp mới có thể áp dụng cho con người, phương pháp này có thể đem lại lợi ích cho các mô giàu collagen như sụn ở các khớp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25642
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.