Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25727
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
Authors: Lâm, Tuấn Hưng
Phạm, Thị Oanh
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Thời cơ
Thách thức
Đối với nguồn nhân lực Việt Nam
Trong giai đoạn
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 553 .- Tr.10-12
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ, nó sẽ làm mất đi các công việc, lao động có tính truyền thống chuyển dần sang tự động hóa, rô bốt, trí tuệ nhân tạo... do đó cần phải có sự nhận diện đúng đắn và nhân lực cho giai đoạn công nghệ 4.0 và có thay đổi trong quản trị nhân lực thích hợp với yêu cầu thực tiễn của kỷ nguyên mới. Bài viết tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực nước ta trong giai đoạn chuyển sang cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đưa ra một số giải pháp giúp nguồn nhân lực tận dụng được những thời cơ và hạn chế những thách thức đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25727
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
751.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.