Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25944
Title: Kết quả triển khai ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại An Giang giai đoạn 2015-2019
Authors: Trần, Thiện Linh
Keywords: Kết quả triển khai ứng dụng và chuyển giao KH&CN
Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Tại An Giang
Giai đoạn 2015-2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 05 .- Tr.18-21
Abstract: Từ năm 2015 đến nay, các chính sách của tỉnh trong hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã được ban hành và cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế sản xuất, qua 5 năm kết quả triển khai ứng dụng, chuyển giao KH&CN, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại An Giang giai đoạn 2015-2019, với một số nội dung như:
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25944
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.