Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25983
Title: Đại dịch COVID-19: Những tác động đến toàn cầu hiện nay và thời gian tới
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Đại dịch COVID-19
Những tác động đến toàn cầu
Hiện nay và thời gian tới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.105-111
Abstract: Thời gian qua, thế giới chứng kiến nhiều lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-I9. Tổng Thư ký Liên hợp quốc An-tô-ni-ô Gu-tơ-rét cho rằng, thế giới cần đoàn kết, hy vọng và chung tay phối hợp hành động để đẩy lùi đại dịch co VID-19- “kẻ thù” của nhân loại Có thể thấy, đại dịch này đã gây ra những tổn thất hết sức nặng nề cả về người và của trên toàn thế giới. Đại dịch COVID-19 cũng được dự báo chưa dừng lại trong thời gian tới. Do vậy, việc nghiên cứu những tác động của COVID-19 đối với toàn cầu và đề xuất các biện pháp xử lý những tác động này là cấp thiết hơn bao giờ hết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25983
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.