Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25983
Nhan đề: Đại dịch COVID-19: Những tác động đến toàn cầu hiện nay và thời gian tới
Tác giả: Nguyễn, Việt Lâm
Từ khoá: Đại dịch COVID-19
Những tác động đến toàn cầu
Hiện nay và thời gian tới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.105-111
Tóm tắt: Thời gian qua, thế giới chứng kiến nhiều lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-I9. Tổng Thư ký Liên hợp quốc An-tô-ni-ô Gu-tơ-rét cho rằng, thế giới cần đoàn kết, hy vọng và chung tay phối hợp hành động để đẩy lùi đại dịch co VID-19- “kẻ thù” của nhân loại Có thể thấy, đại dịch này đã gây ra những tổn thất hết sức nặng nề cả về người và của trên toàn thế giới. Đại dịch COVID-19 cũng được dự báo chưa dừng lại trong thời gian tới. Do vậy, việc nghiên cứu những tác động của COVID-19 đối với toàn cầu và đề xuất các biện pháp xử lý những tác động này là cấp thiết hơn bao giờ hết.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25983
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.