Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25985
Title: Khám phá du lịch sinh thái cộng đồng Vũ Lang
Keywords: Khám phá du lịch sinh thái cộng đồng Vũ Lang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.50-51
Abstract: Là xã vùng cao nằm ở phía Tây Nam huyện Bắc Sơn, xã Vũ Lăng được công nhận là xã an toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời cùng nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán độc đáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25985
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
778.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.