Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Cẩm Tiên-
dc.date.accessioned2020-06-23T03:17:24Z-
dc.date.available2020-06-23T03:17:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26013-
dc.description81trvi_VN
dc.description.abstractCao chiết lá và rễ cây Núc Nác đã được định tính cho thấy sự hiện diện của các hợp chất như alkaloid, flavonoid, steroid, glysoside, saponin và tannin. Lá và rễ cây Núc Nác được phân tách thành tám cao chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn bằng 3 phương pháp: phương pháp khuếch tán giếng thạch, phương pháp pha loãng trên đĩa 96 giếng với thuốc thử resazurin và phương pháp đếm sống nhỏ giọt. Kết quả cho thấy, các cao chiết từ lá và rễ cây Núc Nác cho hiệu quả kháng các chủng vi khuẩn: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Listeria innocua ATCC 33090, Bacillus cereus ATCC ® 10876TM và Pseudomonas aeruginosa ATCC 27855, tuy nhiên không kháng các chủng vi khuẩn: Escherichia coli ATCC ® 25922TM và Salmonella typhimunum ATCC ® 13311TM. Nồng độ tối thiểu để ức chế các chủng vi khuẩn thử nghiệm (MIC) của các cao chiết dao động trong khoảng 320<MIC≤1280 µg/mL. Nồng độ tối thiểu để diệt các chủng vi khuẩn thử nghiệm (MBC) của các cao chiết dao động trong khoảng 640<MBC≤5120 µg/mL, riêng cao chiết n-hexane có MBC>5120 µg/mL. Các kết quả nghiên cứu này góp phần chứng minh tiềm năng kháng khuẩn của lá và rễ cây Núc Nác, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectSinh họcvi_VN
dc.titleKHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ VÀ RỄ CÂY NÚC NÁC (Oroxylum indicum (L.) Vent)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.