Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26073
Title: Cơ sở lí luận về xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Authors: Trịnh, Thị Hà
Keywords: Tiếng Anh chuyên ngành
Tài liệu giảng dạy
Công cụ giao tiếp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 466 .-Tr.53-58
Abstract: Tiếng Anh chuyên ngành đang trở thành môn học bắt buộc trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở nước ta. Quá trình dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành là quá trình hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực cụ thể và cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng cần thiết cho việc học và làm việc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành chưa đáp ứng được nhu cầu về kiến ​​thức và kĩ năng chuyên ngành. Bài viết trình bày cơ sở lí luận về xây dựng chương trình Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26073
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.