Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26073
Nhan đề: Cơ sở lí luận về xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Tác giả: Trịnh, Thị Hà
Từ khoá: Tiếng Anh chuyên ngành
Tài liệu giảng dạy
Công cụ giao tiếp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục;Số 466 .-Tr.53-58
Tóm tắt: Tiếng Anh chuyên ngành đang trở thành môn học bắt buộc trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở nước ta. Quá trình dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành là quá trình hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực cụ thể và cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng cần thiết cho việc học và làm việc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành chưa đáp ứng được nhu cầu về kiến ​​thức và kĩ năng chuyên ngành. Bài viết trình bày cơ sở lí luận về xây dựng chương trình Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26073
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.