Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26111
Nhan đề: Quân khu 7 đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Tác giả: Trần, Hoàng Trung
Từ khoá: Quân khu 7
Công tác bảo vệ môi trường biển
Thực hiện chiến lược
Phát triển bền vững kinh tế biển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 930 .- Tr.76-79
Tóm tắt: Biển là không gian sinh tồn, tiềm năng cho phát triển kinh tế đất nước. Song, trước vấn nạn môi trường biển như hiện nay công tác bảo vệ đang trở nên cấp thiết, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều lực lượng tham gia để khắc phục. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã và đang tích cực cùng toàn quân và cả nước thực hiện bảo vệ môi trường biển, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26111
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
840.27 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.