Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26117
Title: Xã hội tỉnh An Giang năm 1864 qua hai vi bằng của Nguyễn Trọng Trì (1832-1899) Tôn thần đình Mỹ Thới
Authors: Trần, Văn Đông
Keywords: Xã hội tỉnh An Giang năm 1864
Qua hai vi bằng của Nguyễn Trọng Trì (1832-1899)
Tôn thần đình Mỹ Thới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 03 .- Tr.29-31
Abstract: Theo gia phả ghi nhận, dòng tộc của Nguyễn Trọng Trì có nguồn gốc lừ Quy Nhơn (Bình Định) vào Nam sau năm 1757, khi vùng đất Tầm Phong Long được vua Nặc Tôn tặng cho chúa Nguyễn để đền ơn sự giúp đỡ bảo vệ ngồi vàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26117
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
635.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.