Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26138
Title: Triển lãm Khát khao dịch chuyển
Authors: Khổng Loan
Keywords: Khát khao dịch chuyển
Triển lãm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Forbes Việt Nam;Số 12(79) .- Tr.148
Abstract: Triển lãm In motion là câu chuyện của cuộc hành trình từ thế kỷ 19. bắt nguồn từ chế tạo yên ngựa và dây cương, tới những chuyến phiêu lưu bất tận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26138
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
154.33 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.