Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26150
Nhan đề: Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả: Vũ, Thị Thanh Thủy
Nguyễn, Văn Hồng
Từ khoá: Dạy học dự án
Dự án học tập
Năng lực nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục;Số 464 .-Tr.60-64
Tóm tắt: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh là vấn đề cấp thiết trong giáo dục hiện nay. Dạy học theo dự án là một trong số các phương thức dạy học tích cực. Xây dựng các dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh để áp dụng trong dạy học là rất quan trọng. Nội dung bài viết của tác giả sẽ chia sẻ về vấn đề: Nguyên tắc thiết kế một dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh; Quy trình thiết kế một dự án học tập; Ví dụ minh họa trong dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26150
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
984.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.