Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26205
Title: Tổng hợp vật liệu CeO2 kích thích nanomet trên nền SiO2 và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của chúng
Authors: Nguyễn, Thị Hà Chi
Đoàn, Trung Dũng
Phạm, Ngọc Chức
Dương, Thị Lịm
Đào, Ngọc Nhiệm
Keywords: Nanomaterials
CeO2
Photocatalytic
Methyl orange degradation
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.117-121
Abstract: Để tăng độ bền đồng thời tăng lợi ích kinh tế cho vật liệu xúc tác, nhóm nghiên cứu đã sử dụng vật liệu SiO2 vô định hình như một chất mang để chế tạo vật liệu CeO2 trên nền chất mang SiO2 (CeO2/SiO2) kích thước nanomet và nghiên cứu tính chất quang xúc tác phân hủy dung dịch metyl da cam của vật liệu này dưới ánh sáng trong vùng khả kiến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26205
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.