Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26213
Nhan đề: Người đảng viên gương mẫu, hết lòng với công việc
Tác giả: Nguyên Mạnh
Từ khoá: Người đảng viên gương mẫu
Hết lòng với công việc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Điện & Đời sống;Số 252 .- Tr.39
Tóm tắt: Học Bác từ những điều bình dị, nhiều đảng viên là cán bộ, công nhân tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những cá nhân gương mẫu trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26213
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
374.13 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.