Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26217
Title: EVNHANOI hợp lực đẩy lùi bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)
Authors: Minh Thu
Keywords: EVNHANOI
Đẩy lùi
Hô hấp cấp (Covid-19)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Điện & Đời sống;Số 252 .- Tr.42b
Abstract: Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”. Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức “Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” trong toàn Tổng công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26217
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
398.42 kBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.