Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26278
Title: Hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách của tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Authors: Dayayraone Viranon
Keywords: Quản lý ngân sách
Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.110-113
Abstract: Bài viết: Một số kết quả đạt được trong chu trình quản lý chu trình ngân sách tại tỉnh LuangPrabang; Một số hạn chế trong chu trình quản lý ngân sách tại tỉnh Luang Prabang; Giải pháp hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Luang Prabang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26278
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.