Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26392
Title: Những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Campuchia
Authors: Đỗ, Mạnh Hà
Keywords: Trung Quốc
Campuchia
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.29-37
Abstract: Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Campuchia được coi là nước có quan hệ mật thiết nhất với Trung Quốc kể từ khi ông Hun Sen lên nắm quyền năm 1997 và quan hệ hai nước đã được tăng cường một cách mạnh mẽ. Năm 2006, hai nước xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và đến năm 2010, nâng lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mối quan hệ này không ngừng được củng cố và Trung Quốc trở thành “người bạn số một của Campuchia”. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích những tiến triển trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cho tới nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26392
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.21 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.