Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26422
Nhan đề: Đánh giá kết quả thực nghiệm nội dung và mô hình hoạt động trải nghiệm Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Đánh giá kết quả thực nghiệm
Hoạt động trải nghiệm Ngữ văn
Trung học cơ sở trên
Bắc Ninh
Mô hình
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 478 .- Tr.17-20
Tóm tắt: Qua thực tế giảng dạy bộ môn Ngữ văn, chúng tôi nhận thấy có một số học sinh (HS) chưa thật sự thích học bộ môn này - bởi vì học văn, dạy văn là một công việc khó, để dạy và học văn có hiệu quả, người dạy cũng như người học trước hết phải có niềm say mê, yêu thích văn chương, có tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc, thêm vào đó là một vốn tri thức phong phú, vốn tiếng Việt dồi dào...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26422
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.