Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2646
Title: Thế và lực mới của Công ty Thủy điện Đồng Nai
Authors: Huy Mạnh
Keywords: Công ty Thủy điện Đồng Nai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng VIệt Nam;Số 154 .- Tr. 34-35
Abstract: Năm 2017, hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 3,4 đã cán mốc kỷ lục mới với mức sản lượng điện đạt 2,280 triệu kWh (vượt 165,5% so với kế hoạch). Lũy kế sau 7 năm đi vào hoạt động, tổng sản lượng điện của Công ty Thủy điện Đồng Nai đã đạt mốc 10,3 tỷ kWh. Bước sang năm 2018, với khí thế mới, CBCNV trong toàn Công ty đang đồng tâm hợp sức, phát huy tinh thần tự lực tự cường quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2646
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.