Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2648
Title: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung "nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" là mục tiêu then chốt để phát triển bền vững
Authors: Tiến Sỹ
Keywords: Nguồn nhân lực
Mục tiêu
Phát triển bền vững
Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.36-37
Abstract: Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung (EVNCHP) được thành lập ngày 30/11/2004 để đầu tư xây dựng công trình Thủy điện A Lưới - dự án Thủy điện lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tính đến thời điểm hiện nay, với công suất 170 MW, sản lượng điện bình quân hằng năm ước đạt 686,5 triệu kWh. Tổng Giám đốc ông Trương Công Giới cho biết, thời điểm khởi công Thủy điện A Lưới (ngày 30/6/2007), một đại công trường mở ra với biết bao gian nan thử thách.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2648
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.