Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26544
Title: Xác nhận phương pháp xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh trên máy LCMS 8040 của Shimadzu
Authors: Trịnh, Thị Phương Dung
Nguyễn, Thị Huệ
Vũ, Thị Tú Uyên
Nguyễn, Kiều Hoài Linh
Nguyễn, Quỳnh Dao
Trần, Thị Chi Mai
Keywords: Shimadzu LCMS 8040
Độ chính xác
Độ chụm
NBS04A
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 122, Số 06 .- Tr.23-31
Abstract: Xác nhận phương pháp là việc làm không thể thiếu để đưa ra một kết quả xét nghiệm đáng tin cậy. Đề tài được tiến hành với mục tiêu: Xác nhận quy trình kỹ thuật định lượng một số acid amin và acylcamitine trong giọt máu thấm khô bằng bằng MS/MS. Nghiên cứu sử dụng vật liệu nội kiểm và kit NeoMass AAC của hãng Labsystems Diagnostics để tiến hành thực nghiệm đánh giá độ chụm và độ chính xác xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh trên máy phân tích LCMS 8040 của Shimadzu. Tiêu chuẩn chấp nhận áp dụng theo hướng dẫn NBS04A của CLSI. Kết quá: CV độ chụm ngắn hạn ≤ 25%, CV độ chụm dài hạn ≤ 35%. độ lệch ≤ 020% với 3 mức QC. Độ chụm và độ chính xác của 42 chất chuyển hóa trong điều kiện Khoa Sinh hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương được xác nhận phù hợp theo công bố của nhà sản xuắt. Xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hoá bẩm sinh sử dụng kit NeoMass AAAC trên LCMS 8040 đảm bảo độ tin cậy. có thể sử dụng cung cấp dịch vụ sàng lọc sơ sinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26544
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.