Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26590
Title: “Phú quý sinh lễ nghĩa”: Sinh kế và biến đổi văn hóa của người Khơ-me ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Authors: Ngô, Thị Phương Lan
Keywords: Biến đổi văn hóa
Người Khơ-me
Sinh kế
Phú quý sinh lễ nghĩa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.39-46
Abstract: Dựa trên nghiên cứu tại huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh), bài viết trình bày những động thái thay đổi trong thực hành văn hóa của người Khơ-me (Khmer) khi đời sống kinh tế của đồng bào không còn đơn thuần dựa vào hoạt động nông nghiệp mà là một bức tranh sinh kế mới đa dạng, tạo ra nguồn thu nhập cao hơn trước. Sự tăng cường nguồn tiền mặt do các hoạt động mưu sinh mang lại đã tác động đến những thực hành tôn giáo, tín ngưỡng (Phật giáo, thờ Neakta…), tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội với quy mô lớn hơn và chi phí cũng nhiều hơn so với trước đây. Bản chất của động thái này là sự hòa trộn giữa tính hợp lý, lòng ngưỡng mộ tôn giáo, và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các cá nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26590
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.