Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26611
Title: Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào TCD8 ở bệnh nhân ung thư dạ dày
Authors: Lê, Văn Toàn
Vũ, Văn Quý
Nguyễn, Quý Linh
Tạ, Thành Đạt
Nguyễn, Quý Hoài
Ngô, Vinh Hạnh
Trần, Khánh Chi
Trần, Vân Khánh
Nguyễn, Thanh Bình
Trần, Huy Thịnh
Tạ, Thành Văn
Keywords: Liệu pháp tế bào miễn dịch
TCD8
Ung thư dạ dày
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.01-08
Abstract: Liệu pháp miễn dịch trong ung thư những năm gần đây đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận, và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Trong đó. liệu pháp tế bào miễn dịch sử dụng tế bào lympho tự thân là một trong những phương pháp điều trị khá an toàn và hiệu quả cho nhiều loại ung thư trong đó có ung thư dạ dày. Liệu pháp này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm hoàn thiện quy trình tách chiết nuôi cấy và đánh giá chất lượng của quần thể tế bào thu được sau nuôi cấy. 8 bệnh nhân ung thư dạ dày được lựa chọn vào nghiên cứu, mỗi bệnh nhân được lấy 15ml máu ngoại vi, tiến hành tách chiết nuôi cấy hoạt hóa tăng sinh và đánh giá chất lượng sau nuôi cấy. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng bạch cầu đơn nhân thu được từ 15ml máu của bệnh nhân là 6,51 + 2,35 x 106 tế bào. Đánh giá chất lượng mẫu sau 14 ngày nuôi cấy cho thấy: Số lượng tế bào thu được sau nuôi cấy là 6,90 ± 2,58 x 109 tế bào số lượng tế bào tổng số sau khi đã nhân với thể tích nuôi cấy, số lần nhân lên của tế bào trung bình là 1076,8 ± 2511,55, với tỷ lệ sống trung bình đạt 92,79 ± 3,04%, trong đó tỷ lệ quần thể tế bào lympho chiêm 92,88 ± 7,02%. TCD8 chiếm 67,75 ± 11,83%, không phát hiện thấy sự có mặt của vi khuẩn, mycoplasma và endotoxin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26611
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.