Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2662
Title: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San khoa học công nghệ là nhân tố quyết định thành công
Authors: Trưởng BBT Website Công ty
Keywords: Khoa học công nghệ
Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Sự thành công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.32-33
Abstract: Khép lại năm 2017, những người thợ thủy điện Sê San 4 - Công ty Phát triển Thủy điện Sê San có quyền tự hào với những đóng góp nhỏ bé của mình cho lộ trình triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang phát động rộng rãi trong ngành Điện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2662
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.