Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26622
Title: Nguyên nhân và chẩn đoán trước sinh giãn não thất thai nhi
Authors: Trần, Thị Sơn Trà
Trần, Danh Cường
Ngô, Văn Toàn
Nguyễn, Thị Khánh
Keywords: Giãn não thất thai nhi
Nguyên nhân
Mức độ giãn
Chẩn đoán trước sinh
Kích thước não thất bên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.62-70
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định một số nguyên nhân và các vấn đề liên quan đến chẩn đoán trước sinh giãn não thất thai nhi. Nghiên cứu được tiến hành trên 300 trường hợp giãn não thất thai nhi được chẩn đoán tại trung tâm Chẩn Đoán Trước Sinh bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. Giãn não thất được chẩn đoán khi kích thước não thất bên  10mm với tuổi thai từ 20 tuần trở lên. Giãn não thất chia làm 3 mức độ giãn nhẹ (10-12mm), giãn vừa (12, 1-14,9) và giãn nặng (15mm). Giãn não thất đơn độc khi không có bắt thường nào khác trên siêu âm trong lần khám đâu tiên. Giãn não thất phối hợp khi có thêm ít nhất một bất thường đi kèm. Nguyên nhân giãn não thất là những bất thường hệ thân kinh trung ương phát hiện được trên siêu âm. Tất cả các trường hợp thai dưới 30 tuần tuổi được đề nghị xét nghiệm tế bào ối để đánh giá bất thường nhiễm sắc thể thai. Kết quả: Giãn mức độ nhẹ: 36,3%, vừa: 30,3%, nặng: 33.3%. Giãn não thất đơn độc 43,7%, phối hợp: 56,3%. Trong số các trường hợp tìm ra nguyên nhân, bất sản thể trai chiếm tỷ lệ cao nhất 11,7%. Tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể 9,4%. Nhóm tuổi thai tại thời điểm phát hiện 20-24 tuần, tỷ lệ giãn não thất phối hợp 67,9%, cao hơn trong các nhóm tuổi thai khác. Nhóm tuổi thai 33 tuần. tỷ lệ giãn não thất nặng 54,9%, cao hơn trong các nhóm tuổi thai khác. Tỷ lệ giãn phối hợp trong nhóm giãn nhẹ, vừa, nặng lần lượt là: 39,4%, 58,2% và 73%. Kết luận: Nguyên nhân giãn não thất thai nhi tìm thấy được trong 56.3%, gặp nhiều nhất là bất sản thể trai. Tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thẻ 9,4%. Giãn não thất phối hợp được phát hiện nhiều nhất trong nhóm tuổi 20-24 tuần. Tỷ lệ bất thường cấu trúc nhóm giãn não thất nặng cao nhóm giãn vừa và nhẹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26622
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.