Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26626
Title: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tính đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Authors: Đồng, Thị Hằng Phương
Phạm, Thị Ngọc Bích
Trần, Khánh Toàn
Keywords: Bệnh nhân ngoại trú
Chất lượng cuộc sống
Điều trị thuốc kháng vi rút
SF-36
Viêm gan vi rút B mạn tính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.90-97
Abstract: Nghiên cứu cắt ngang sử dụng công cụ SF-36 để đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) của 112 bệnh nhân Viêm gan vi rút B mạn tính, độ tuổi từ 20 - 79 đang được điều trị ngoại trú thuốc kháng vi rút tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018 - 2019. Tổng điểm trung bình CLCS của bệnh nhân theo SF-36 là 75,8 ± 18,3; với 79,3 ± 22,4 điểm sức khỏe thể chất và 72,6 ± 14,1 điểm sức khoẻ tinh thần. Yếu tố có mức điểm cao nhất là hoạt động thể chất (89,8 ± 31,3 điểm) và thấp nhất là sức khoẻ chung (59,0 ± 29,5 điềm). Đa số bệnh nhân (61,6%) được phân loại CLCS ở mức tốt (≥ 80 điểm). Điểm CLCS giảm dần theo tuổi, thấp hơn ở những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, có HBeAg(+) và cao hơn ở những người có học vấn trên phổ thông trung học (p < 0,05). CLCS của bệnh nhân ở mức cao song cần quan tâm cải thiện tình trạng sức khoẻ chung, nhất là ở những BN có triệu chứng lâm sàng và có HBeAg (+). Đồng thời cần có các nghiên cứu đầy đủ hơn về tác động của việc điều trị với CLCS của bệnh nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26626
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.