Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26631
Title: Đánh giá giá trị tiên lượng cai thở máy thành công của chỉ số thở nhanh nông ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa
Authors: Trần, Việt Đức
Vũ, Hoàng Phương
Nguyễn, Thụ
Keywords: Chỉ số thở nhanh nông
Cai thở máy
Bỏ máy thở (thử nghiệm thở tự nhiên)
Rút ống NKQ
Chỉ số tiên lượng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.121-127
Abstract: Nghiên cứu đánh giá giá trị tiên lượng cai máy thở thành công của chỉ số thở nhanh nông (rapid shallow breathing index, RSBI) ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa, thở máy qua ống nội khí quản (NKQ) trên 48 giờ. Độ nhạy (sensiftivity, Se), độ đặc hiệu (specificity, Sp), đường cong ROC (receiver operator characteristic), diện tích dưới đường cong AUC (area under the curve), giá trị dự đoán dương tính (positive predictive value, PPV) và âm tính (negative predictive value, NPV) của RSBI được tính ở giai đoạn bỏ máy thở và rút ống NKQ. Kết quả: 82,8% bệnh nhân bỏ máy thở thành công, RSBI ≤ 41 lần/L/phút tiên lượng bỏ máy thở thành công với Se = 68%, Sp = 73%, PPV = 92%, NPV = 32%, AUC = 0,744. 79,7% bệnh nhân rút ống NKQ thành công. RSBI ≤ 39 lần/L/phút dự đoán rút ống NKQ thành công với Sp = 39%, Se = 92%, PPV = 95%, NPV = 28%, AUC = 0,605. RSBI có giá trị tiên lượng trung bình trong cai thở máy thành công ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26631
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.