Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26702
Title: Nâng cao đạo đức công vụ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thanh tra góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Authors: Trịnh, Văn Toàn
Keywords: Nâng cao đạo đức công vụ
Nghiệp vụ chuyên môn
Cán bộ thanh tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.16-18
Abstract: Thời gian qua, đã có tình trạng một số cán bộ thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của cán bộ thanh tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của người làm công tác thanh tra và ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26702
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.