Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2676
Title: Nghiên cứu hiệu ứng của chế phẩm nano bạc tạo bằng phương pháp chiếu xạ gamma phối trộn với kẽm EDTA lên nấm Puccinia spp. gây bệnh gỉ sắt ở cây hoa cúc =
Other Titles: Study on the effect of nano-silver synthesized by gamma radiation in combination with zinc-EDTA on chrysanthemum white rust caused by Puccinia spp. in chrysanthemum
Authors: Nguyễn, Duy Hạng
Nguyễn, Tấn Mân
Phạm, Thị Sâm
Trần, Thị Thủy
Trần, Thị Tâm
Nguyễn, Trọng Hoành Phong
Lê, Xuân Cường
Lê, Hữu Tư
Lê, Văn Toàn
Nguyễn, Tường Ly Lan
Keywords: Bệnh cóc
Bệnh gỉ sắt
Cây hoa cúc
Kẽm-EDTA
Nano bạc
Puccinia spp.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(1) .- Tr.60-64
Abstract: Hiệu ứng của chế phẩm nano bạc tạo bằng phương pháp chiếu xạ gamma phối trộn với kẽm-EDTA tới nấm Puccinia spp. gây bệnh gỉ sắt (bệnh cóc) ở cây hoa cúc cũng như khả năng sinh trưởng của cây đã được khảo sát ở điều kiện in vitro và điều kiện nhà kính. Kết quả cho thấy, nấm Puccinia spp. rất nhạy cảm với chế phẩm nano bạc phối trộn với kẽm-EDTA, nồng độ (3 mg Ag-20 mg Zn/l) ức chế hoàn toàn sự gây bệnh của nấm trên cây hoa cúc. Phun chế phẩm nano bạc phối trộn với kẽm-EDTA làm giảm 100% tỷ lệ bệnh gỉ sắt do nấm Puccinia spp. gây ra và làm cho cây hoa cúc sinh trưởng tốt hơn. Nghiên cứu mở ra hướng ứng dụng mới, sử dụng chế phẩm nano bạc-kẽm-EDTA thay thế cho các loại thuốc hóa học để phòng bệnh gỉ sắt cho cây hoa cúc Đà Lạt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2676
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.