Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26807
Title: Tranh luận về tính đối xứng hay bất đối xứng giới của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Lý luận và thực tiễn nghiên cứu
Authors: Đinh, Phương Linh
Keywords: Đối xứng giới
Bất đối xứng giới
Nữ quyền
Gia trưởng
Bạo lực vợ chồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Số 05(04) .- Tr.514-525
Abstract: "Bạo lực vợ chồng đối xứng hay bất đối xứng về giới?" vẫn luôn là một câu hỏi gây tranh cãi trong giới nghiên cứu về vấn đề này. Nếu như các lý thuyết gia theo trường phái nữ quyền cho rằng tư tưởng gia trưởng là nguyên nhân của mọi sự áp bức đối với phụ nữ và phụ nữ luôn là đối tượng bị tổn thương do bạo lực vợ chồng, thì các lý thuyết gia ủng hộ quan điểm đối xứng giới cho rằng nam giới hay phụ nữ đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực vợ chồng như nhau. Và, mặc dù thực tiễn nghiên cứu vẫn đang nghiêng về phía bất đối xứng giới với rất nhiều những nghiên cứu cho thấy nữ giới thường là nạn nhân của bạo lực vợ chồng thì những tranh cãi về lý luận và phương pháp luận đến từ phe đối xứng giới vẫn khiến các học giả phải ngẫm nghĩ. Bài viết này trình bày nội dung quan điểm đối xứng và bất đối xứng giới đồng thời cung cấp tổng quan các nghiên cứu đại diện cho hai trường phái quan điểm này, để từ đó, có được một cái nhìn toàn diện về cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn của cuộc tranh luận sôi nổi và có ý nghĩa nhất trong nghiên cứu về bạo lực vợ chồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26807
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.