Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26819
Title: Bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn Lkhaon Khol ở Campuchia
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Campuchia
Lkhaon Khol
Nghệ thuật biểu diễn
Sân khấu mặt nạ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.70-76
Abstract: Biểu diễn mặt nạ Lkhaon Khol của Campuchia không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mà nó còn gắn với các nghi lễ tôn giáo, gắn với truyền thống văn hóa lâu đời của các cư dân bản địa. Chính vì vậy, tìm hiểu về nghệ thuật múa mặt nạ sẽ giúp ta có một góc nhìn thú vị để hiểu về nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc của Campuchia. Nghiên cứu này chỉ ra những nét đặc sắc của biểu diễn mặt mạ Lkhaon Khol trong quá trình tiếp biến lâu dài và bước đầu khám phá những ứng xử của cộng đồng để bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26819
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.