Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26819
Nhan đề: Bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn Lkhaon Khol ở Campuchia
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Campuchia
Lkhaon Khol
Nghệ thuật biểu diễn
Sân khấu mặt nạ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.70-76
Tóm tắt: Biểu diễn mặt nạ Lkhaon Khol của Campuchia không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mà nó còn gắn với các nghi lễ tôn giáo, gắn với truyền thống văn hóa lâu đời của các cư dân bản địa. Chính vì vậy, tìm hiểu về nghệ thuật múa mặt nạ sẽ giúp ta có một góc nhìn thú vị để hiểu về nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc của Campuchia. Nghiên cứu này chỉ ra những nét đặc sắc của biểu diễn mặt mạ Lkhaon Khol trong quá trình tiếp biến lâu dài và bước đầu khám phá những ứng xử của cộng đồng để bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của họ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26819
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.