Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26839
Title: Tỉnh Hà Giang chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới
Authors: Đặng, Quốc Khánh
Keywords: Tỉnh Hà Giang
Đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới
Xây dựng đội ngũ cán bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.82-86
Abstract: Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở đủ sức gánh vác trọng trách, nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của nhân dân, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Hà Giang luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đáp ứng vều cầu, nhiệm vụ của tỉnh biên giới phên dậu của Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26839
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.