Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26925
Title: Hiện tượng phối hợp Nghi lễ thờ Thiên Hậu với phong tục gia đình trước và trong tết Nguyên đán ở Cà Mau
Authors: Nguyễn, Ngọc Thơ
Keywords: Nghi lễ thờ Thiên Hậu
Phong tục gia đình
Tết Nguyên đán
Cà Mau
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 4 .- Tr.14-26
Abstract: Bài viết phân tích và đánh giá bản chất và ý nghĩa hiện tượng kết hợp và phối nghi lễ đón và tiễn Bà Thiên hậu của người Hoa Triều Châu về trời và đón rước tổ tiên về ăn Tết Nguyên đán của người Việt hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26925
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.