Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26999
Title: Save tourism đang đi vào cuộc sống
Authors: Nguyễn, Đức Thắng
Keywords: Save tourism
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.20-21,68
Abstract: Save tourism đã bắt đầu được hình thành và phát triển tại Việt Nam. tuy nhiên, để phát triển bài bản, khoa học và có chiến lược phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên điểm đến, chúng ta cần chung tay gây dụng để Save tourism thực sự đi vào cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26999
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
688.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.