Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27075
Nhan đề: Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức đa phương tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam¹
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Chi
Trần, Mạnh Quyền
Trần, Minh Hằng
Từ khoá: ODA
Tổ chức đa phương
Thu hút và sử dụng ODA
Vốn hỗ trợ phát triển
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.14-28
Tóm tắt: Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn của các nước phát triển cho các nước đang phát triển và nước nghèo vay để phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi thông qua các tổ chức tài chính quốc tế lớn. ODA cho Việt Nam gần ba thập niên qua có vai trò rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về quy mô, vốn ODA cho vùng này tăng dần theo các giai đoạn, nhất là từ năm 2011 đến nay. Vốn ODA và vay ưu đãi phương lũy kế theo ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo; trong đó môi trường, giao thông vận tải là những lĩnh vực sử dụng nguồn vốn vay nhiều nhất, bao gồm cả viện trợ không hoàn lại. Nguồn vốn này đã hỗ trợ tài chính, nâng cao năng lực và điều kiện y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển giáo dục, xóa đói giảm nghèo… ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ Đổi mới. Bài viết đề cập đến thực trạng thu hút và sử dụng ODA của các tổ chức đa phương, đề ra một số giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn này tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27075
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.