Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27104
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐàm, Thị Uyên-
dc.contributor.authorMai, Thị Hồng Vĩnh-
dc.date.accessioned2020-06-30T02:47:47Z-
dc.date.available2020-06-30T02:47:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27104-
dc.description.abstractTín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên chứa đựng nhiều giá trị, có vai trò quan trọng trong đời sống tộc người cần được bảo tồn và phát huy. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở địa phương hiện nay đang tồn tại một số vấn đề bất cập. Vì vậy, bài viết này tập trung làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác bảo tồn các giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở nơi đây, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng trong đời sống người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.112-118-
dc.subjectBảo tồn văn hóavi_VN
dc.subjectDao Quần Chẹtvi_VN
dc.subjectTín ngưỡngvi_VN
dc.subjectTỉnh Thái Nguyênvi_VN
dc.titleMột số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.