Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27111
Title: Quay về thị trường nội địa
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Kích cầu
Thị trường nội địa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.79-81
Abstract: Khoảng trống du khách quốc tế tạo ra quá lớn buộc các khách sạn và khu nghỉ dưỡng năm sao tìm cách khai thác nhu cầu trong nước. Một số biện pháp kích cầu chưa có tiền lệ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27111
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.